Free WiFi na svakom koraku

Učinite više za svoje građane

Europski parlament osigurao je bespovratna sredstva za gradove i općine u cilju nabave i ugradnje opreme za bežični pristup internetu

Omogućite besplatan pristup internetu u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji te time osigurajte nesmetanu komunikaciju koja povezuje i premošćuje prostornu udaljenost!

Dodatne informacije o projektu

Uključite se u projekt i olakšajte svakodnevnicu svojim građanima i posjetiteljima

Uneseni podatci koristit će se isključivo u svrhu informiranja o ponudama Optima Telekoma.

DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Europski parlament odobrio je program pod nazivom “WiFi4EU“ koji će u naredne dvije godine osigurati 120 milijuna EUR-a bespovratnih sredstava za male lokalne zajednice za nabavku i ugradnju opreme potrebne za bežične pristupne točke.

Cilj je pomoći gradovima i općinama koji imaju niske financijske i institucionalne kapacitete za povlačenje europskih sredstava u okviru 'WiFi4EU' projekta, te time osigurati besplatan internet građanima i posjetiteljima u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji.
Financirat će se oprema i troškovi postavljanja (točke za pristup internetu), a korisnik će plaćati internetsku pretplatu i održavanje opreme tijekom najmanje tri godine.

Mogu se prijaviti lokalna javna tijela (općine ili skupina općina) koja žele uspostaviti javni ili privatni bežični Internet na područjima na kojima on još ne postoji.

Projekt pokriva do 100% projektnih troškova kojima se financiraju potrebna sredstva za opremu i njezino postavljanje.

Prijava će se vršiti isključivo online putem jednostavnog procesa prijavljivanja uz sustav kupona. Pozitivno ocjenjeni prijavitelji dobivat će kupone koje će moći zamijeniti kod dobavljača opreme, koji će te iste kupone zamijeniti za sredstva kod Komisije.

Javne uprave i ostala tijela koja pružaju javne usluge moći će promicati lokalne digitalne usluge: e-vladu, e-zdravstvo i e-turizam.