Optima servisi

Kontakt i podrška

TEL

TELEFON MAXI

Optimalan paket za duge razgovore


TELEFON

Neograničene besplatne minute

prema nacionalnim fiksnim mrežama

500 minuta po 0,80 kn/min

prema nacionalni mobilnim i međunarodnim fiksnim mrežama

500 besplatnih minuta

prema 5 favorite brojeva iz nacionalne mobilne mreže (uz uspostavu poziva 0,08 kn)

Nakon potrošenih besplatnih/povlaštenih minuta razgovora pozivi se obračunavaju prema korištenom paketu definiranim Cjenikom OT-a. *Obračunska jedinica jedna sekunda koja se primjenjuje od početka razgovora. Cijena uspostave poziva je 0,28 kn. U cijene je uključen PDV.

24 MJESECA UGOVORNA OBVEZA Mjesečna naknada Jednokratna naknada

Osnovni paket

125,00 kn

1,00 kn

ZANIMA ME
12 MJESECA UGOVORNA OBVEZA Mjesečna naknada Jednokratna naknada

Osnovni paket

135,00 kn

300,00 kn

BEZ UGOVORNE OBVEZE Mjesečna naknada Jednokratna naknada

Osnovni paket

150,00 kn

600,00 kn