Optima servisi

Kontakt i podrška

TEL

TELEFON MAXI

Optimalan paket za duge razgovore

TELEFON

Neograničene besplatne minute

prema nacionalnim fiksnim mrežama

500 minuta po 0,80 kn/min

prema nacionalni mobilnim i međunarodnim fiksnim mrežama

500 besplatnih minuta

prema 5 favorite brojeva iz nacionalne mobilne mreže (uz uspostavu poziva 0,08 kn)

Nakon potrošenih besplatnih/povlaštenih minuta razgovora pozivi se obračunavaju prema korištenom paketu definiranim Cjenikom OT-a. *Obračunska jedinica jedna sekunda koja se primjenjuje od početka razgovora. Cijena uspostave poziva je 0,28 kn. U cijene je uključen PDV.

24 mjeseca ugovorna obveza
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

125,00 kn

Priključak 1,00 kn

12 mjeseca ugovorna obveza
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

135,00 kn

Priključak 300,00 kn

Bez ugovorne obveze
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

150,00 kn

Priključak 600,00 kn

POGODNOST

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke
125,00kn/mj