Optima servisi

Kontakt i podrška

TEL

TELEFON MAXI

Optimalan paket za duge razgovore

TELEFON

Neograničene besplatne minute

prema nacionalnim fiksnim mrežama

500 minuta po 0,80 kn/min

prema nacionalni mobilnim i međunarodnim fiksnim mrežama

500 besplatnih minuta

prema 5 favorite brojeva iz nacionalne mobilne mreže (uz uspostavu poziva 0,08 kn)

Nakon potrošenih besplatnih/povlaštenih minuta razgovora pozivi se obračunavaju prema korištenom paketu definiranim Cjenikom OT-a. *Obračunska jedinica jedna sekunda koja se primjenjuje od početka razgovora. Cijena uspostave poziva je 0,28 kn. U cijene je uključen PDV.

TRAJANJE UGOVORA I POGODNOSTI
24 mjeseca

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

12 mjeseci

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

Bez ugovorne obveze

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

CIJENA MJESEČNIH NAKNADA
24 mjeseca 12 mjeseci Bez ugovorne obveze

125,00 kn

135,00 kn

150,00 kn

JEDNOKRATNE NAKNADE
24 mjeseca 12 mjeseci Bez ugovorne obveze

Priključak 1,00 kn

Priključak 300,00 kn

Priključak 600,00 kn

POGODNOST

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke
125,00kn/mj