Optima servisi

Kontakt i podrška

Stalni pristup internetu

Vaša veza sa svijetom

 

Usluga Stalnog pristupa internetu namijenjena je poslovnim korisnicima koji imaju potrebu stalne prisutnosti na internetu (0-24 h), uz brz prijenos podataka.

Glavne prednosti:

  • velika brzina (od 1 Mbit/s do 1 Gbit/s); Uobičajeno dostupna brzina pristupa internetu u 90% vremena u danu odgovara ugovorenoj brzini u download-u i upload-u.
  • sigurnost
  • maksimalna pouzdanost
  • istodobni pristup internetu za veći broj korisnika
  • mogućnost stalnog priključenja vlastitoga računalnog sustava na internet

Stalni pristup internetu:

  • osigurava 24-satnu izravnu vezu s internetom
  • omogućuje jednaku brzinu prijenosa od korisnika prema internetu (upload) i obrnuto (download)
  • uključuje neograničen paket internet prometa
  • uključuje pristupne uređaje, domenu, DNS server i jednu ili više statičkih IP adresa - što je preduvjet za postavljanje vaših web i mail servera, odnosno drugih javno dostupnih internet servisa.

Za sva dodatna pitanja obratite se našoj Službi za poslovne korisnike na besplatni telefon 0800 00 89 ili dogovorite sastanak!

Pošaljite upit

Cijene su izražene bez PDV-a.