Optima servisi

Kontakt i podrška

U kategoriji: Vijesti

Privole/Prava korisnika

Privole/Prava korisnika

Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja korisnika kojom se daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na tog korisnika (tzv. opt-in). Privola nije nužna za sve obrade podataka – npr. kad se podatci o prometu obrađuju u svrhe izrade računa za pruženu uslugu. Privola se može besplatno dati i uskratiti u svakom trenutku.

Koje promjene donosi novi koncept privola iz Politike zaštite podataka korisnika OT-a?

Jednostavnije upravljanje osobnim podacima korisnika pri OT-u. Obrada osobnih podataka opisana je u bitnom na jednom mjestu tj. u Politici o zaštiti podataka korisnika. Također, jednostavnije je upravljanje privolama i očitovanjima volje (više kanala, unificirani pristup itd.). Primjerice, ako korisnik više ne želi primati promidžbene poruke o proizvodima i uslugama OT-a dovoljno je da se izjasni samo jednom i više neće primati takve poruke. 

Privole se prikupljaju u bitnom za obradu sljedećih osobnih podataka u marketinške i prodajne svrhe; obradu prometnih podatka, lokacijskih podataka, podataka o gledanosti pojedinog sadržaja te o primanju promo poruka trećih osoba (tzv. opt-in privola*). Za primanje promo poruka Optima Telekoma te internu analiza ugovornih podataka korisnika nije nužna privola, ali korisnik u svako doba može prigovoriti takvoj obradi osobnih podataka (tzv. opt-out „privola“).

Način administracije privola te ostvarivanje prava korisnika u skladu s GDPR

Korisnik može izmijeniti svoje privole i/ili uskratiti pravo na obradu osobnih podataka osobno dolaskom u OT prodajno mjesto ili pozivom službi za korisnike OT-a. Ovisno o kanalu komunikacije, takva izmjena i/ili uskrata će biti evidentirana najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja pod uvjetom da je korisnik nedvojbeno identificiran.

24. svibnja 2018.