Optima servisi

Kontakt i podrška

U paketima: Internet+Telefon, Telefon

Europa 60

60 besplatnih minuta prema fiksnim mrežama zemalja Europe

Opis usluge:

Europa 60 uključuje 60 besplatnih minuta razgovora prema fiksnim mrežama zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Švicarska, Španjolska i Velika Britanija.

Cijene i pogodnosti:

Uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca: 10,00 kn/mj

Uz ugovornu obvezu od 12 mjeseci: 15,00 kn/mj

Bez ugovorne obveze: 25,00 kn/mj


Cijena uspostave poziva je 0,08 kn. Obračunska jedinica je 1 sekunda. U cijenu je uključen PDV.