Optima servisi

Kontakt i podrška

U paketima: Internet+Telefon, Internet+Telefon+TV, Telefon

Mobitel 100

100 besplatnih minuta prema mobilnim nacionalnim mrežama

Opis usluge:

Mobitel 100 uključuje 100 besplatnih minuta razgovora prema svim mobilnim nacionalnim mrežama.

Cijene i pogodnosti:

Uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca: 10,00 kn/mj

Uz ugovornu obvezu od 12 mjeseci: 15,00 kn/mj

Bez ugovorne obveze: 30,00 kn/mj

 


Cijena uspostave poziva je 0,08 kn. Obračunska jedinica je 1 sekunda. U cijenu je uključen PDV.