Optima servisi

Kontakt i podrška

INT

TO1Surf | 20

Neograničeni internet | Do 20/0.75 Mbps

INTERNET
Brzina interneta:

20/0.75 Mbps

Brzina 20/0.75 Mbps (minimalna brzina 14/0.7 Mbps) 
Besplatno korištenje modema

Internet promet:

Neograničeni internet

24 mjeseca ugovorna obveza
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

160,00 kn

Priključak 1,00 kn

12 mjeseca ugovorna obveza
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

175,00 kn

Priključak 375,00 kn

Bez ugovorne obveze
Pogodnost Cijena mjesečnih naknada Jednokratne naknade

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke

190,00 kn

Priključak 750,00 kn

POGODNOST

Do 300 kn za svaku preporuku u Programu preporuke
160,00kn/mj

*Sve cijene uključuju PDV.