Optima servisi

Kontakt i podrška

U kategoriji: Investitori

Vlasnička struktura

Većinski vlasnik Optima Telekoma je Zagrebačka banka d.d. s udjelom od 36,90%. HT Holding d.o.o. posjeduje 17,41% dok je ostalih 45,69% u rukama privatnih i institucionalnih ulagatelja (10 najvećih dioničara Optima Telekoma).

Temeljni kapital iznosi 694.432.640,00 kuna. Broj dionica je 69.443,264 nominalnog iznosa jedne dionice 10,00 kuna.