Optima servisi

Kontakt i podrška

U kategoriji: Investitori

Korporativno upravljanje

Operativno poslovanje Optima Telekoma podijeljeno je u tri direkcije: tehnološka, prodajno marketinška i vertikala za operativne poslove, a njihov rad nadzire Uprava. Ovakva organizacija omogućila je pokrivenost teritorija RH kroz podjelu na 4 regije. Riječ je o vrhunskim profesionalcima s dugogodišnjim iskustvom i karijerama u različitim područjima i kompanijama. 

Organizacijska struktura odražava namjeru Optime da bude u cijelosti okrenuta potrebama korisnika kao i tehnološkom napretku, te da istodobno ima potpunu kontrolu nad troškovima i produktivnosti.

Sadašnja organizacija društva Optime izuzetno je fleksibilna i omogućava maksimalni angažman i iskorištenost ljudskih resursa.

Rad uprave nadzire Nadzorni odbor.

 

Kodeks korporativnog upravljanja

Upitnik o usklađenosti za izdavatelje dionica

Statut

 

 

 

Nadzorni odbor
 • Stipanka Ivandić Štefanek,

  predsjednik Nadzornog odbora

  Stipanka Ivandić Štefanek diplomirala je 2004. na Schiller International University u Heidelbergu primivši Valedictorian nagradu za najveći prosjek ocjena, a magistrirala je 2006. na Stanford University u SAD-u, gdje je studirala uz punu stipendiju. 2016. godine završava i magisterij korporativnog i investicijskog bankarstva na Sveučilištu Bocconi u Italiji.
  Karijeru započinje 2006. u Zagrebačkoj banci na poziciji specijalista, a 4 godine kasnije napreduje na direktorsku poziciju u direkciji Tržišta kapitala. 2018. godine odlazi iz Zagrebačke banke s pozicije direktora segmenta za specijalna korporativna rješenje u Adris grupu d.d. na poziciju člana Uprave. Od 2019. godine savjetnik je Uprave Gorenjska banka/MK Grupa.

  Životopis


   

  Igor Tepšić,

  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

  Igor Tepšić rođen je 1962. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. te položio pravosudni ispit 1990. godine.
  Karijeru je započeo na Trgovačkom sudu u Zagrebu kao pripravnik te od 1990. godine kao sudski savjetnik. 1993. godine prelazi u Zagrebačku banku gdje kroz vrijeme obnaša dužnosti direktora Pravnih poslova te Glavnog pravnog savjetnika i direktora Korporativnih poslova. Od 2021. godine obnaša dužnost Glavnog pravnog savjetnika za korporativno upravljanje u Zagrebačkoj banci.

  Životopis


   

  Marijana Brcko,

  član Nadzornog odbora

  Marijana Brcko rođena je 1958. godine u Otoku. Diplomirala je na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu 1982. godine.
  Karijeru je započela u Rede Končaru u Zagrebu gdje je tri godine radila kao specijalist, a nakon toga kao voditelj Sektora za financiranje poslovanja.
  1991. godine prelazi u Zagrebačku banku gdje obnaša različite dužnosti u financijama i korporativnim odjelima od voditeljskih, direktorskih sve do savjetnice člana Uprave za Upravljanje financijama koju dužnost obavlja sve do 31.03.2021. kada odlazi u mirovinu.

  Životopis


   

  Pavo Mišković,

  član Nadzornog odbora

  Pavo Mišković rođen je 1979. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine te položio pravosudni ispit 2007. godine. U siječnju 2017. godine magistrirao je na Sveučilištu Bocconi u Milanu iz područja korporativnog i investicijskog bankarstva.
  Karijeru je započeo kao javnobilježnički vježbenik te uskoro prelazi na Trgovački sud gdje obnaša dužnost sudskog savjetnika. 2008. zapošljava se u Zagrebačkoj banci gdje gradi karijeru na različitim pozicijama od specijalističkih do direktorskih te 2018. godine prelazi u odvjetništvo.

  Životopis


   

  Danimir Gulin,

  član Nadzornog odbora

  Danimir Gulin rođen je 1958. godine u Šibeniku. Diplomirao je 1982. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru „Računovodstvo i poslovne financije“. Poslijediplomski znanstveni studij „Poslovne financije i računovodstvo“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1988. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je u travnju 1993. godine obranom doktorskog rada pod naslovom „Računovodstvene politike u funkciji ispunjavanja ciljeva konfliktnih grupa dioničarskog društva“. Za doktorski rad primio je nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.
  Usavršavao se na poslovnoj školi International Graduate School of Management – IESE, Barcelona (listopad – prosinac 1993.) gdje je uspješno završio „International Faculty Development Programme“. Kao gostujući profesor, u veljači 1994. godine boravio je na University of Kentucky, USA. U okviru ERASMUS programa boravio je na University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Slovačka (2014.).
  Karijeru je započeo 1984. godine u Poljoopskrbi Zagreb, a 1987. godine zasniva radni odnos na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao pripravnik (asistent). Tijekom karijere na Sveučilištu u Zagrebu bio je zaposlen na radnim mjestima višeg asistenta (1994.), docenta (1996.), izvanrednog profesora (1999.), redovitog profesora (2003.), a u 2008. godini izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Dobitnik je istaknute nagrade „Mijo Mirković“ u 2003. godini za udžbenik „Računovodstvo“, čiji je izdavač Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb.

  Životopis
  Zlatko Hrbud,

  član Nadzornog odbora

  Zlatko Hrbud rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu
  Nakon diplome profesionalnu karijeru započinje na poziciji Microsoftov certificirani trener te istu dalje razvija u području projektnog upravljanja u ICT-u, području razvoja aplikacija i području upravljanja ICT infrastrukturom. 2000. godine zapošljava se u Allianzu Zagreb na poziciji Chief information officer gdje ostaje sve do 2009. godine kada prelazi u Comminus Ltd na poziciju Izvršnog direktora poslovnih rješenja & CTO. 2012. godine karijeru nastavlja u Atlantic Grupi na poziciji Regionalni IT Direktor odgovoran za Hrvatsku, Sloveniju i Rusiju', a 2015. godine prelazi u Zagrebačku banku na poziciju Direktora Informatike. 

  Životopis


   

  Suzana Čepl,

  član Nadzornog odbora

  Suzana Čepl je rođena 1967. godine u Osijeku. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera stekla je zvanje Magistre ekonomije, smjer marketing.
  Dodatno se obrazovala na području vođenja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te javne nabave. Od 2015. godine obnaša funkciju glavne povjerenice HST-Hrvatskog sindikata telekomunikacija.
  U Optima Direct-u i Optima Telekomu zaposlena je od 2007. Nakon provedenih izbora za predstavnike radnika, 7.11.2018, izabrana je za predsjednicu radničkog vijeća Optima Telekoma te je istog dana kao predstavnica radnika imenovana u Nadzorni odbor.

Uprava Optima Telekoma
 • Boris Batelić, predsjednik Uprave 

  Boris Batelić je do 1. svibnja 2018. obnašao funkciju člana Uprave i glavnog direktora za korisničko iskustvo u Hrvatskom Telekomu. Cijelo svoje radno iskustvo ostvario je u Hrvatskom Telekomu gdje je zaposlen od 1999. godine, a prije imenovanja za člana Uprave Hrvatskog Telekoma obnašao je poslove razvoja usluga i prodaje ključnim poslovnim korisnicima, poslove direktora Sektora tehničkih usluga korisnicima te aktivnosti iz djelokruga upravljanja korisničkim iskustvom. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je završio Poslovnu školu Cotrugli, također u Zagrebu.

  Funkciju obnaša od dana 18.lipnja 2018.


   

  Tomislav Grmek, član Uprave za tehniku

  Tomislav Grmek na mjesto člana Uprave za tehniku Optima Telekoma dolazi s pozicije direktora Odjela za razvoj i upravljanje telekomunikacijskim sustavima koju je uspješno obnašao 14 godina i gdje je stekao vrijedno iskustvo u području tehnike i telekomunikacija. Rođen je 1976. godine u Münchenu. Na Sveučilištu u Zagrebu pri Višoj tehničkoj školi Zagreb završio je smjer Elektrotehnike usmjerenje Industrijska elektronika i potom diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti na smjeru Pošta i telekomunikacije.

  Funkciju obnaša od dana 2.travnja 2019.

   

   

Naša web stranica koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za vas personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te vam pružili najbolje korisničko iskustvo. Koristimo kolačiće i kako bi vam pružali relevantne oglase na raznim drugim web stranicama putem oglašavanja na internetu.
Više informacija možete saznati ovdje.