Optima servisi

Kontakt i podrška

U kategoriji: Investitori

Kalendar korporativnih događanja

2019.

 

OPIS DOGAĐAJA: Objava nerevidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu

PLANIRANI DATUM: 14. veljače 2019.

 

OPIS DOGAĐAJA: Objava revidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu O

 

PLANIRANI DATUM: 28. veljače 2019.

 

OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prva 3 mjeseca 2019. godine

PLANIRANI DATUM: 24. travanj 2019.

 

OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih šest mjeseci 2019. godine

PLANIRANI DATUM: 24. srpanj 2019.

 

OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih devet mjeseci 2019. godine

PLANIRANI DATUM: 30. listopad 2019.

 

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi. Konačni termini bit će potvrđeni i javno objavljeni sukladno propisima tržišta kapitala

2018.
 • OPIS DOGAĐAJA: Objava revidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu

  PLANIRANI DATUM: 20. veljače 2018.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prva 3 mjeseca 2018. godine

  PLANIRANI DATUM: 25. travanj 2018.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih šest mjeseci 2018. godine

  PLANIRANI DATUM: 25. srpanj 2018.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih devet mjeseci 2018. godine

  PLANIRANI DATUM: 30. listopad 2018.

   

  *Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi. Konačni termini bit će potvrđeni i javno objavljeni sukladno propisima tržišta kapitala

2017.
 • OPIS DOGAĐAJA: Objava revidiranog, konsolidiranog i nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu

  PLANIRANI DATUM: 22. veljače 2017.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prva 3 mjeseca 2017. godine

  PLANIRANI DATUM: 27. travanj 2017.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih šest mjeseci 2017. godine

  PLANIRANI DATUM: 26. srpanj 2017.

   

  OPIS DOGAĐAJA: Objava konsolidiranog i nekonsolidiranog financijskog izvješća za prvih devet mjeseci 2017. godine

  PLANIRANI DATUM: 25. listopad 2017.

   

  *Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi. Konačni termini bit će potvrđeni i javno objavljeni sukladno propisima tržišta kapitala